Voor afspraken kunt u terecht bij uw
schoonheidsspecialiste

Nicole Hendrix

Openingstijden:
Behandeling volgens afspraak.
Diverse openingstijden ook in de avonduren.

 

Tollisstraat 12
6443 EH Brunssum
Telefoon 045 - 564 44 15